E-identitet för offentlig sektor

EFOS logga

 

E-identitet för offentlig sektor

Försäkringskassan ansvarar för den gemensamma tjänsten E-identitet för offentlig sektor (EFOS). EFOS tillhandahåller e-legitimationer vilka möjliggör att anslutna organisationer kan autentisera, kryptera och signera så väl inom som mellan organisationer.

Godkänd som svensk e-legitimation
EFOS e-legitimation är godkänd enligt det statliga kvalitetsmärket Svensk e-legitimation av Myndigheten för digital förvaltning på tillitsnivå 3 och 4 samt Mobilt EFOS på tillitsnivå 3. Det innebär att EFOS har blivit granskad och godkänd utifrån nationella och internationella säkerhetskriterier. Alla som använder e-legitimationer som har kvalitetsmärket Svensk e-legitimation kan känna sig trygga med att det är en säker identitetshandling.
DIGG logga

 

Tjänsten är granskad av extern oberoende part och är också WebTrust-certifierad enligt Certificate Authority (CA), vilket innebär att EFOS följer ett av de globala regelverk som krävs för att kunna ansöka om att bli globalt betrodd hos vissa systemleverantörer.
WebTrust-certified och WebTrust-certified + SSL Baseline.

Lösningen är byggd så att andra organisationer ska kunna erbjudas denna möjlighet. Just nu används tjänsten av 40st organisationer bl.a. Barnombudsmannen, Brottsoffermyndigheten, Försäkringskassan, Kronofogdemyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning, Pensionsmyndigheten, Riksgälden, Skatteverket, Statens Servicecenter och Tullverket.


Vad som ingår i IT-tjänsten EFOS:
• EFOS-Kort
• Portal för att administrera certifikat till:
  o Kort
  o Mobiltelefon/Surfplatta
  o Yubikey
  o TLS
• PKI-Klient (NetiD Enterprise) för att läsa certifikaten på kort och yubikey
• Mobil-App för mobiltelefon/Surfplatta
• Möjlighet att ladda ned eller kontrollera certifikatens giltighet mot vår publicerade spärrlista (CRL) eller med kontrollfråga av enskilda certifikat direkt mot vår OCSP

Några av de fördelar som EFOS möjliggör:
• säker inloggning till din dator
• inpassering
• followmeprint lösningar
• signering av dokument
• erbjuda mjukt certifikat (likt Mobilt Bank iD) för inloggning till verksamhetssystem
• säker kommunikation inom flera myndigheter
• EFOS förenklar vid samverkan mellan myndigheter.

För information om EFOS allmänna villkor, styrande dokument, certifikatspecifikationer återfinns här: https://repository.efos.se/
För kontakt: samordnadochsakerstatligitdrift@forsakringskassan.se

WebTrust logotyp  WebTrust logotyp

English flag Short summary in English:
EFOS provides Electronic identification for Swedish Government authorities. Employees from the Swedish Pensions Agency, Swedish Social Insurance, Swedish Enforcement Authority and Tax Agencies among others are currently using EFOS. EFOS is WebTrust-certified and WebTrust-certified + SSL Baseline Certificate Authority (CA).
FK logga